Zaključna dela na centralni čistilni napravi Ravne

sreda, 20.05.2015

V marca in aprilu 2015 so se na centralni čistilni napravi Ravne izvajala zaključna gradbeno-obrtniška

dela. 9. aprila sta bila uspešno opravljena dva tehnična pregleda – centralne čistilne naprave in mosta s priključki.

 

Most z rečnim pragom

V marcu in aprilu so uredili brežine in opravili zaključna dela na mostu čez Mežo pri centralni čistilni napravi.

 

Objekti čistilne naprave

V marcu in aprilu so uspešno izvedli mokri preizkus  (test vodotesnosti) na vseh objektih čistilne naprave, fugiranje dilatacij s trajno-el. kitom in tesnjenje prebojev SBR bazena in vhodnega črpališča.

 

Plato čistilne naprave

V marcu in aprilu so uredili zunanjost čistilne naprave, humuziranje in zatravitev površin.

 

Tehnološko upravna stavba

Dokončali so se naslednja zaključna obrtniška dela:

 • montaža mavčno-kartonskih plošč (stene),
 • izvedba stropov,
 • slikopleskarska dela,
 • obdelava prebojev sten,
 • keramičarska dela,
 • zaključni sloj fasade.

 

Vhodno črpališče – grobe grablje

Zaključili so se naslednja dela:

 • slikopleskarska dela,
 • obdelava prebojev sten,
 • keramičarska dela,
 • zaključni sloj fasade,
 • fugiranje pohodnih betonskih pralnih (teraco) plošč.

 

Merilno mesto

Opravili so zaključna dela.

 

Obarjanje fosforja

Montaža jeklene pocinkane nadstrešnice.