Vabilo na novinarsko konferenco

petek, 04.09.2015

Vljudno vas vabimo na

slavnostno otvoritev nove Centralne čistilne naprave Ravne, ki ji bo sledila novinarska konferenca v okviru projekta

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE: SKLOP 1 (RAVNE).

Dogodek bo v petek, 11. septembra 2015, ob 11. uri na Centralni čistilni napravi Ravne na Dobrijah.

Na novinarski konferenci vas bomo seznanili z zaključevanjem projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) ter spregovorili o njegovih učinkih za ljudi in okolje. Otvoritvi bo sledila možnost ogleda nove čistilne naprave.

Veselimo se srečanja z vami!
dr. Tomaž Rožen,
župan Občine Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem, 4. septembra 2015

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.