Potek gradnje centralne čistilne naprave Ravne

petek, 16.05.2014

Gradnja centralne čistilne naprave Ravne, ki poteka v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne), se je začela decembra 2013.

Do sredine maja 2014 so bila opravljena že naslednja dela:

  • zunanja ureditev – plato objekta: odriv humusa, ureditev gradbišča, delna izvedba nasipa platoja;

  • SBR bazen: izvedba izkopa, priprava ustreznih temeljnih tal, izvedba temeljne armirano-betonske plošče objekta, izvedba cca. 2/3 armirano-betonskih sten objekta, delna izvedba zasipa objekta;

  • tehnološko črpališče: izkop, izvedba talne plošče ter sten objekta, delna izvedba zasipa objekta;

  • vhodno črpališče: izkop gradbene jame;

  • most čez reko Mežo: izkop za temelje obeh opornikov mostu, izvedba obeh armirano-betonskih temeljev opornikov, izvedba obeh opornikov, v izvajanju je opažna konstrukcija preklade mostu.

Gradnja čistilne naprave se odvija skladno z načrtom. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena do druge polovice leta 2014, ko bo čistilna naprava pričela poskusno obratovati. Predviden zaključek projekta je v juniju 2015, po zaključku poskusnega obratovanja čistilne naprave.