Potek del na čistilni napravi v septembru 2014

petek, 10.10.2014
 

Most čez reko Mežo

Usposobitev mostu za gradbiščni promet

 

SBR bazen

Gradbena dela smo zaključili v juliju, septembra smo pričeli z montažo strojne opreme.


Plato čistilne naprave

Izgradnje interne kanalizacije in nadaljevanje gramoznega nasipa za plato.

 

Tehnološko upravna stavba

Pozidava nadstropja objekta, pozidava atike, izdelava lesenega ostrešja objekta

 

Vhodno črpališče – grobe grablje

Delni zasip objekta, notranje stene, talne plošče v podzemnem delu.

 

Merilno mesto

Izdelava sten in zasutje objekta.

 

Koagulant – obarjanje fosforja

Izdelava talne plošče in sten