Opravljena dela na čistilni napravi v oktobru 2014

sreda, 12.11.2014
 

Most čez reko Mežo

Izvedba rečnega praga, zemeljski zapis na obeh bregovih in betoniranje dolvodnega hodnika mostu. Ostala dela bodo izvedli, ko bo most zaprt za gradbiščni promet.

 

 

SBR bazen

Gradbena dela so zaključili v juliju, oktobra so polagali cevovode.

 

Plato čistilne naprave

Nadaljevali so z izgradnjo gramoznega zapisa za plato čistilne naprave in izvedli redno notranjo kontrolo zgoščenosti kamnitega nasipa platoja.

 

 

Tehnološko upravna stavba

Med drugim je bila narejena streha, montirali so okna in vrata ter naredili fasado nadstropja.

 

Vhodno črpališče – grobe grablje

Zgradili so celotni nadzemni del vhodnega črpališča.

 

Merilno mesto

V oktobru so zasuli objekt na zahodni strani.