Občina Ravne na Koroškem podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije v čistilno napravo

ponedeljek, 28.10.2013

Občina Ravne na Koroškem bo z evropskimi sredstvi poskrbela za čistejšo Mežo in zagotovila višjo kakovost življenja njenih prebivalcev

Župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen je danes z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne). Investicija je vredna dobrih 10 milijonov evrov, poleg občine pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Projekt bo zaključen do sredine leta 2015, z njim pa bo občina uredila čiščenje odpadnih vod in izboljšala celotno stanje kanalizacijskega sistema.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne), za katerega je bila danes podpisana pogodba o sofinanciranju, zajema izgradnjo centralne čistilne naprave Ravne na Koroškem s kapaciteto 12.000 PE, izgradnjo 4.685 m povezovalnih kanalov, 2 črpališč in 2 zadrževalnih bazenov. Čistilna naprava bo locirana v naselju Dobrije, nanjo pa bo do sredine leta 2015 priključenih več kot 9.500 prebivalcev naselij Ravne, Kotlje in Tolsti vrh.

»Občina Ravne na Koroškem je dobro opremljena s kanalizacijskim sistemom, z novo investicijo pa bomo uredili še sistem čiščenja odpadnih vod, ki so doslej obremenjevale reko Mežo in njene pritoke. Čistilna naprava predstavlja pomembno pridobitev za Ravne na Koroškem, saj bomo z njo prispevali k čistejšemu okolju, višji kakovosti življenja in gospodarskemu razvoju tako občine kot regije,« je ob slavnostnem podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta povedal mag. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.

Trenutno potekajo pripravljalna dela, gradnja pa se bo predvidoma začela že decembra tega leta. Izbrani izvajalci gradbenih del so vodilni partner Slemenšek, d.o.o., in partnerja v konzorciju z vodilnim partnerjem GIIP gradbeni inženiring, nepremičnine, projektiranje d.o.o., ter  ESOT-INVEST, družba za ravnanje z energetskimi resursi in izvajanje ekoloških in energetskih projektov d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.