Napredovanje del na kanalizaciji v septembru 2014

sreda, 15.10.2014
 

Kanal KO-2 – izkop, vgradnja in obsip cevi, asfaltiranje

 

 

Kanal Zelenbreg

 

 

Asfaltiranje po izvedbi elektro del

Križišče pri centralni čistilni napravi – odriv humusa in izdelava posteljice