Napredovanje del na kanalizaciji v maju 2014

nedelja, 15.06.2014
 

Kanal KO-2
 

 

Kanal ZBDV 4 – povezava
 

 

Kanal KO-1
 

 

Levobrežni povezovalni kanal
 

 

Kanal Zelenbreg
 

 

Končana krovna plošča zadrževalnega bazena ZBDV 3
 

 

Dela na zadrževalnem bazenu ZBDV 4