Napredovanje del na kanalizaciji v januarju 2015

sreda, 25.02.2015

Kanal KO-2

Kamnita betonska zložba

kanal_ko-2_15.jpg

 

Kanal Zelenbreg

 

 

Zadrževalni bazen ZBDV 3

Izkop, izvedba iztoka in zasip cevi

 

Nadvišanje jaškov z vgrajenimi okvirji za pokrove

Razvodi zaščitnih cevi za elektro instalacije

 

Črpališče 1

Vgradnja armature za talno ploščo

Zaščitni okvir - varovanje izkopa gradbene jame