Gradnja kanalizacije za čiste Ravne

sreda, 28.05.2014

Gradnja kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) obsega naložbo v povezovalne kanale in druge objekte komunalne infrastrukture, ki so potrebni za priključitev naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje na novo čistilno napravo, ki se gradi na Dobrijah.

Od začetka gradnje konec leta 2013 do danes so bila na projektu kanalizacije opravljena že naslednja dela:

  • kanal KO-1: položena je kanalizacija DN1200 med jaškoma PRJ1 in RJ3 ter DN600 med jaškoma RJ6 in RJ10;
  • kanal KO-2: položene cca. 700 m kanalizacije DN500;
  • Zelenbreški kanal: začetek izvajanja pripravljalnih in zemeljskih del na lokaciji izvedbe podvrtavanja pod Zelenbreškim potokom, pod državno cesto in reko Mežo;
  • zadrževalni bazen ZBDV 3: izkop gradbene jame objekta, opravljena glavnina opažnih ter betonskih del objekta;
  • zadrževalni bazen ZBDV 4: opravljena glavnina zemeljskih, tesarskih, betonskih in kanalizacijskih del pri izvedbi dušilnega in razbremenilnega jaška ter cevnega zadrževalnika objekta;
  • črpališče ČR 1: izkop gradbene jame, izvedba večine opažnih ter betonskih del objekta, delna izvedba zasipa objekta.
     

    large_DSCN0770.JPG