Gradnja kanalizacije v novembru 2014

torek, 09.12.2014

Kanal KO-2

Vgradnja zadnjega jaška in asfaltiranje ceste

Kanal Zelenbreg

Križišče pri centralni čistilni napravi

Vgradnja kanalet, robnikov ceste in pešpoti

Vodovodni priključek

Betoniranje, zaščita in  zasip jaška

Kanal KO-2 – tlačni

Pritrditev tlačnega voda na most čez reko Mežo

Končna ureditev po zasutju tlačnega voda in ureditev zaščite odkritega arheološkega srednjeveškega zidu

Zadrževalni bazen ZBDV 4

Čelni opaž in armatura talne plošče iztoka