Gradnja čistilne naprave v novembru 2014

sreda, 10.12.2014

Most čez reko Mežo

Izgradnja hodnika in obeh prehodnih plošč, delni zasip brežin in priprava na asfaltiranje mostu.

 

 

SBR bazen

Gradbena dela so bila zaključena že julija, v novembru so bili zaključeni vsi cevovodi, ki povezujejo SBR bazen. Plato je zdaj pripravljen za asfaltiranje.

 

 

Plato čistilne naprave

Nadaljevali so z izgradnjo gramoznega nasipa za plato čistilne naprave, zdaj je plato pripravljen na asfaltiranje. Opravili so tudi meritve zgoščenosti, ki so pokazale ustreznost gradnje.

 

 

Tehnološko-upravna stavba

Dokončali so dela na strehi ter v oba objekta napeljali kanalizacijo, vodovod in elektriko.

 

 

Vhodno črpališče – grobe grablje

Vgradili so stavbno pohištvo in kupolo stavbe ter priključili cevovode in električne vode na objekt.