Dela na kanalizaciji v marcu 2015

torek, 14.04.2015

Kanal Zelenbreg

 

Zadrževalni bazen 3

Montaža ograje objekta, agregata in ureditev izliva v Mežo.

 

Zadrževalni bazen 4

Montaža ograje

 

Kanal KO 2

Urejanje brežin

 

Kanal KO 1

Humusiranje in zatravitev po končanih delih

 

Črpališče Č 1

Ureditev temeljev elektro omarice in kandelabra ter izvedba odzračevanja.