Dela na kanalizaciji v februarju 2015

ponedeljek, 23.03.2015

Kanal Zelenbreg

Zadrževalni bazen 3

Izdelava opaža za temelj agregata, razvod zaščitnih cevi ter zasip in utrjevanje platoja.

 

Črpališče Č1

Zasip objekta in izdelava krovne plošče.