Dela na kanalizaciji v decembru 2014

četrtek, 22.01.2015

Kanal KO-2
Vrnitev v prvotno stanje

  

Kanal Zelenbreg
Asfaltiranje ceste

Izkop za polaganje cevi

 

Ureditev križišča pri Centralni čistilni napravi

 
 

Vodovodni priključek

Izolacija kanala na mostu čez Mežo

Zadrževalni bazen ZBDV 4