Dela na kanalizaciji v aprilu 2015

četrtek, 14.05.2015

Kanal Zelenbreg

 

Zadrževalni bazen 3

Montaža ograje objekta, agregata in ureditev izliva v Mežo.

 

Zadrževalni bazen 4

Montaža ograje

 

Kanal KO 2

Humusiranje in zaščita brežine pred zastavitvijo.

 

Humusiranje križišča pri centralni čistilni napravi