Dela na kanalizaciji se bližajo koncu

sreda, 29.07.2015

Dela na kanalizaciji se bližajo koncu

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)« se bliža koncu. Izgradnja centralne čistilne naprave Ravne je končana in naprava že poskusno obratuje. Zaključna dela potekajo tudi na kanalizaciji, ki obsega izgradnjo povezovalnih kanalov in podpornih komunalnih objektov za delovanje čistilne naprave.

V juniju 2015 so bila opravljena naslednja dela na kanalizaciji:

Kanal Zelenbreg

Vgradnja cestnih robnikov ter asfaltiranje ceste in pločnika.

 

 

 

 

Zadrževalni bazen ZBDV 4

Vgradnja cevi hobas in konec meseca asfaltiranje ceste za objekt zadrževalnika 4.

 

 

 

Zadrževalni bazen ZBDV 3

Asfaltiranje dovozne ceste za črpališče Č 1 in zadrževalnik ZBDV 3.