Dela na čistilni napravi v januarju 2015

četrtek, 05.02.2015

Plato čistilne naprave

Postavitev AB temeljev za ograjo Centralne čistilne naprave Ravne in delno planiranje brežin.

large_plato123.jpg

Odstranitev začasnega mostu in ureditev brežin reke Meže.

large_brezina_123.jpg

Tehnološko upravna stavba

Izdelava tehnoloških temeljev, ometov, polaganje talnih plošč in keramike, pričetek slikopleskarskih del,  montaža okenskih polic.

large_stavba_123.jpg large_stavba_1_123.jpg large_stavba2_123.jpg

Vhodno črpališče – grobe grablje

Pozidava notranjih sten, izdelava naklonskega betona/estriha/talne plošče, izdelava tehnološkega temelja, ometi, vgradnja okenskih polic.

large_crpalisce123.jpg