Financiranje

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) sofinancirajo

  • Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
  • Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  • Občina Ravne na Koroškem

Vrednost celotnega projekta znaša 10.010.558 evrov, pri čemer 61 % projekta financira Kohezijski sklad EU, 11 % Republika Slovenija, 28 % pa občina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.